Biuletyn Informacji Publicznej

 

Działalność tymczasowa

Od stycznia 2008 roku Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie prowadzi działalność w siedzibie tymczasowej w lokalu przy ulicy Pańskiej 3, w bezpośrednim sąsiedztwie Pałacu Kultury. Organizowane przez Muzeum wystawy, wydarzenia kulturalne i edukacyjne oraz wydawane publikacje służą wypracowaniu kompleksowego programu działalności w przyszłej siedzibie na Placu Defilad. Muzeum realizuje programy badawcze w zakresie historii sztuki najnowszej, sukcesywnie rozbudowuje swoją ofertę dla publiczności, skoncentrowaną na sztukach wizualnych, projektowaniu graficznym, wzornictwie i architekturze. Do kluczowych zadań Muzeum należy gromadzenie kolekcji dzieł sztuki, która prezentowana będzie w nowym gmachu.

Zamówienia z zakresu działalności kulturalnej

Kliknij, aby przeczytać więcej.

Instytucja

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie jest państwową instytucją kultury utworzoną przez Ministra Kultury zarządzeniem nr 6 z dnia 29 kwietnia 2005 r.

Przy Muzeum działa Rada Muzeum powoływana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ósmego marca 2011 roku Minister Bogdan Zdrojewski powołał nowy skład Rady na kadencję 2011-2015.

W skład Rady obecnie wchodzą:

 • Mirosław Bałka - artysta,
 • dr hab. Waldemar Baraniewski - historyk sztuki,
 • Grażyna Kulczyk - kolekcjonerka sztuki,
 • Adam Leszkiewicz - wiceminister skarbu,
 • Ewa Dorota Malinowska-Grupińska - przewodnicząca Rady m.st. Warszawy,
 • dr Agnieszka Morawińska- dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie,
 • Krzysztof Nowakowski - członek Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Muzeum,
 • Anda Rottenberg - historyk sztuki,
 • Adam Szymczyk - dyrektor Kunsthalle w Bazylei,
 • prof. dr hab. Andrzej Turowski - historyk sztuki,
 • Jacek Wojciechowicz - wiceprezydent m.st. Warszawy.

Dyrektorem Muzeum od 6 czerwca 2007 r. jest Joanna Mytkowska.

Zamówienia publiczne z zakresu działalności kulturalnej udzielane na podstawie art. 4 pkt. 8 b) ustawy Prawa zamówień publicznych.

Zobacz także: