Dla szkół

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie serdecznie zaprasza grupy szkolne na bezpłatne oprowadzania i lekcje muzealne towarzyszące bieżącym wystawom.

Kontakt z dziełami wybitnych współczesnych artystów to pretekst do zainicjowania dyskusji o kulturze i historii najnowszej, a także punkt wyjścia dla lekcji prowadzonych zarówno w Muzeum jak i w szkole. Format i tematy zajęć mogą być dowolnie dostosowane do wieku i preferencji grup.

Udział we wszystkich zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie jest bezpłatny.

Bieżące wystawy to: „Zofia Rydet. Zapis, 1978-1990”, "?" Júliusa Kollera oraz "Szczęśliwe przypadki cybernetyki. Dokumentacja".

Wystawa Zofii Rydet jest najobszerniejszą jak dotąd prezentacją „Zapisu socjologicznego”, monumentalnego projektu fotograficznego autorstwa Zofii Rydet. Cykl ten realizowany był od 1978 roku, niemal do jej śmierci 1997 roku. Jest też próbą rekonstrukcji nigdy niezrealizowanej wystawy.

Wystawa Júliusa Kollera w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie prezentuje nowe spojrzenie 
na twórczość słowackiego artysty - postaci ikonicznej 
dla historii neo- i postawagardy.

„Cybernetic Serendipity”, przełomowa wystawa przygotowana przez Jasię Reichardt w Institute of Contemporary Arts w Londynie w 1968 roku, zostaje przypomniana w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie poprzez dokumenty, fotografie z wystawy, wycinki prasowe, zaproszenia i publikacje.