Projekt „Archipelag pokoleń”
W Muzeum Sztuki Nowoczesnej

 • Projekt \
  Zajęcia w ramach "Archipelagu Pokoleń" w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, fot. B. Stawiarski

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie podjęło współpracę z „Archipelagiem pokoleń” - projektem Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”, mającym na celu zaangażowanie osób w wieku 55+ w działalność instytucji kultury oraz wypracownie rozwiązań uwzględniających potrzeby tej grupy odbiorców.

W ramach projektu od czerwca do grudnia 2015 odbywają się:

 • warsztaty coachingowe ( nastawione na rozpoznanie własnych zasobów)
 • seminaria mistrzowskie poruszające tematy związane z kulturą i sztuką otwarte dla mieszkańców
 • warsztaty i konsultacje nastawione na wypracowanie przez instytucje kultury oferty angażującej osoby 50+ (praca wspólna i w praca w trzech zespołach przypisanych do konkretnych instytucji kultury)

W każdej z trzech wybranych instytucji praca będzie podzielona na etapy

 • diagnozę potrzeb i potencjału współpracy z osobami starszymi (wywiady z pracownikami instytucji, obserwacje badawcze w instytucjach, akcje animacyjne angażujące odbiorców instytucji);
 • rozpoznanie potrzeb, oczekiwań i obaw osób 50+ (doświadczenia absolwentów i innych uczestników kursu);
 • wypracowanie nowych form angażowania osób starszych w organizacyjne i programowe działania tych instytucji (m.in. poszerzenie oferty programowej grupę osób 50+);
 • wypracowanie kanałów komunikowania i docierania z ofertą instytucji do osób starszych;
 • wypracowanie konkretnych pomysłów na projekty edukacji kulturalnej wpisane w aktualna ofertę programową instytucji, które mogą być realizowane przez osoby starsze, dla osób starszych, przy udziale grup międzypokoleniowych;

Ostatnim krokiem projektu będzie możliwość zrealizowania projektu wypracowanego na warsztatach, w który zostaną zaangażowane osoby 50+ - studenci projektu we współpracy z instytucjami. Końcowym efektem będzie opracowanie modelu działania i scenariuszy do wykorzystania przez inne instytucje zainteresowane włączeniem osób 50+.
 

Zobacz także: