Prawdziwa sztuka - prawdziwe więzienie

  • Prawdziwa sztuka - prawdziwe więzienie
    Filia Parku Rzeźby: Paweł Althamer na spacerniaku Aresztu Śledczego na warszawskim Grochowie tworzy zaczyn rzeźby "Wolność", która była zwieńczeniem projektu "Sztuka na zamku" Fundacji "Dom Kultury", fot. Małgorzata Brus

Kolejnym wydarzeniem podczas 7. edycji Parku Rzeźby na Bródnie będzie otwarcie filii Parku w Areszcie Śledczym Warszawa-Grochów.

Organizowany przez Fundację Dom Kultury projekt to swoisty negatyw wystawy na Bródnie: zamiast otwartej przestrzeni publicznej, dostępnej przez całą dobę mamy do czynienia z zamkniętą instytucją, o rygorystycznych zasadach dopuszczających wizyty osób z zewnątrz. Na terenie aresztu powstaną rzeźby, instalacje oraz aranżacje roślinne.

Projekt jest kontynuacją cyklu warsztatów artystycznych prowadzonych z więźniarkami na Grochowie między innymi przez Pawła Althamera, Paulinę Pałkę Antoniewicz, Artura Żmijewskiego, Rafała Żwirka, Janka Bajtlika, grupę Reaktor - Laboratorium Rzeźby. Relacja z otwarcia więziennej filii Parku Rzeźby zostanie zaprezentowana 5 lipca na Bródnie.

Fundacja „Dom Kultury” zajmuje się dostarczaniem kultury i edukacji do środowisk, które z różnych względów mają utrudniony dostęp do takiej oferty. Są to więc dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem czy dorosłe osoby odsiadujące wyrok. Fundacja pełni funkcję objazdowego domu kultury, którego misją jest praca u podstaw i wspieranie zmiany poprzez kontakt ze sztuką i kulturą, także w wymiarze multikulturowym. FDK współpracuje z artystami, animatorami, pracownikami społecznymi i edukatorami.

Więcej informacji: www.fundacjadomkultury.pl

Zobacz także:

Wystawa i inne wydarzenia towarzyszące: