Rysunkowy namiot duchów

  • Rysunkowy namiot duchów
    "Kongres rysowników”, fot. Benoit Pailley, dzięki uprzejmości New Museum, New York

Podczas Nocy Świętojańskiej (z 23 na 24 czerwca) odbędzie się, inicjowany przez Pawła Althamera i Rafała Żwirka, „Rysunkowy namiot duchów”.

Jest to kontynuacja formatu tak zwanego kongresu rysowników, mającego na celu tworzenie tymczasowych przestrzeni do komunikacji za pomocą najprostszej formy wypowiedzi plastycznej, jaką jest rysunek. Kategorie autorstwa, wiedzy eksperckiej czy kwalifikacji są w tym przypadku nieistotne. Powstaje wystawa, będąca efektem niewerbalnej dyskusji między uczestnikami w różnym wieku, o odmiennych doświadczeniu życiowym czy poglądach.

Dotychczas Kongres Rysowników realizowany był między innymi w Berlinie, Pekinie, Nowym Jorku i Stambule.
 

Zobacz także:

Wystawa i inne wydarzenia towarzyszące: