Zamówienia publiczne

Ogłoszenie
11.09.2015

Zapytanie ofertowe

Ogłoszenie
01.07.2015

Szacowanie wartości zamówienia - Świadczenie usług prawnych wobec Zamawiającego na potrzeby Inwestycji

Ogłoszenie nr Szacowanie wartości zamówienia - Audyt wewnętrzny
01.06.2015

Ogłoszenie
10.03.2015

Szacowanie wartości zamówienia - Świadczenie usług prawnych wobec Zamawiającego na potrzeby Inwestycji

Ogłoszenie
09.01.2015

Szacowanie wartości zamówienia - Pełnomocnik inwestora reprezentujący go wobec Projektanta

Ogłoszenie
03.11.2014

Zapytanie ofertowe - Dostawa dostawa komputerów – trzech komputerów stacjonarnych i jednego komputera przenośnego

Ogłoszenie
22.10.2014

Zapytanie ofertowe - Dostawa dostawa komputerów – trzech komputerów stacjonarnych i jednego komputera przenośnego

Ogłoszenie
Zapytanie ofertowe
08.10.2014

Zapytanie ofertowe - Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego posiadającego funkcje druku w kolorze, skanowania i kopiowania w formacie A3

Ogłoszenie
Zapytanie ofertowe
13.08.2014

Dostawa szafek z szufladami do przechowywania wielkoformatowych prac na podłożu papierowym

Ogłoszenie
Zapytanie ofertowe
11.08.2014

Dostawa miernika warunków mikroklimatycznych do magazynu muzealnego

Ogłoszenie
Zapytanie ofertowe
01.08.2014

Dostawa paneli w formie regałów-wózków do przechowywania i transportu obrazów na terenie Muzeum

Ogłoszenie
Zapytanie ofertowe
08.07.2014

Dostawa stołu roboczego do pracowni Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie