Zamówienia publiczne

Ogłoszenie nr 2/2015/8b/MZ
10.09.2015

Dostawa elementów architektury wystawy czasowej organizowanej przez Zamawiającego

Ogłoszenie
03.09.2015

Zaproszenie do składania ofert w trybie art. 4 pkt. 8b - Realizacja druku materiałów promocyjnych na potrzeby wydarzeń kulturalnych, realizowanych we wrześniu oraz w październiku przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Ogłoszenie nr 1/2015/8b/MZ
05.08.2015

Dostawa elementów architektury wystawy czasowej organizowanej przez Zamawiającego

Ogłoszenie
22.05.2015

Zaproszenie do składania ofert w trybie art 4 pkt. 8b - Wykonanie druku ulotki promocyjnej w związku z wystawą „After Year Zero”

Ogłoszenie
29.12.2014

Zaproszenie do składania ofert w trybie art 4 pkt. 8b - Dostawa scenografii i elementów scenografii na potrzeby wystawy „Andrzej Wróblewski Recto-Verso"

Ogłoszenie
29.12.2014

Zaproszenie do składania ofert w trybie art 4 pkt. 8b - Dostawa scenografii i elementów scenografii na potrzeby wystawy „Lest the to seas meet“

Ogłoszenie
08.09.2014

Zaproszenie do składania ofert w trybie art 4 pkt. 8b - Dostawa scenografii i elementów scenografii na potrzeby wystaw organizowanych przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie w ramach festiwalu „Warszawa w budowie"

Ogłoszenie
02.09.2014

Zaproszenie do składania ofert w trybie art 4 pkt. 8b - Dostawa scenografii i elementów scenografii na potrzeby wystaw organizowanych przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie w ramach festiwalu „Warszawa w budowie"

Ogłoszenie
13.08.2014

Zaproszenie do składania ofert w trybie art 4 pkt. 8b - Dostawa scenografii i elementów scenografii na potrzeby wystawy organizowanej przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie (II)

Ogłoszenie
13.08.2014

Zaproszenie do składania ofert w trybie art 4 pkt. 8b - Dostawa scenografii i elementów scenografii na potrzeby wystawy organizowanej przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie (I)